به زودی به لیست تیمم اضافه خواهم شد/ می توانم به شرایط ایده آل برگردممحمد نصرتی بازیکن تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز به دلیل مصدومیت نتوانست فصل گذشته بازی کند و تقریبا فصل را از دست داد. به زودی به لیست تیمم اضافه خواهم شد/ می توانم به شرایط ایده آل برگردم محمد نصرتی بازیکن […]

Read more