آلبوم رنگی از جهانگردی در یکصد سال قبل«فردریک پنت» را در تاریخ به عنوان نظریه پرداز و دانشمند علم شیمی می شناسند اما او یکی از پیشگامان عکاسی رنگی در تاریخ به شمار می رود که مجموعه ای با بیش از 2 هزار عکس از او برجای مانده است. آلبوم رنگی از جهانگردی در یکصد […]

Read more

خواننده «پالت» آلبوم شخصی می‌دهدخواننده گروه موسیقی «پالت» ضمن تشریح تازه ترین فعالیت های این گروه، از انتشار اولین آلبوم مستقل خود با عنوان «هرمان» خبر داد. خواننده «پالت» آلبوم شخصی می‌دهد خواننده گروه موسیقی «پالت» ضمن تشریح تازه ترین فعالیت های این گروه، از انتشار اولین آلبوم مستقل خود با عنوان «هرمان» خبر داد.خواننده […]

Read more

انتشار آلبوم «مارال» برای آذری‌ هاآلبوم موسیقی «مارال» اثر جدید گروه «ریحان» تابستان امسال منتشر خواهد شد. انتشار آلبوم «مارال» برای آذری‌ ها آلبوم موسیقی «مارال» اثر جدید گروه «ریحان» تابستان امسال منتشر خواهد شد.انتشار آلبوم «مارال» برای آذری‌ ها علم و فناوری شهرداری

Read more