با موسیقی حسین بهروزی نیا؛ «در آینه» منتشر می شود/ ماندن در اصالت ها با نگاه روز آلبوم «در آینه» به آهنگسازی حسین بهروزی نیا و خوانندگی اشکان کمانگری با هدف ماندن در مسیر اصالت ها و ارزشهای موسیقی ایرانی در قالب نگاهی متفاوت به این گونه موسیقایی آبان منتشر می شود. به گزارش خبرگزاری مهر ، […]

Read more