بازارهای سهام آسیایی در معاملات روز جاری تحت تاثیر آمار اقتصادی مثبت آمریکا، بهبود قیمت نفت و سایر کالاها، به روند رشد هفته گذشته ادامه داده و به بالاترین سطح دو ماه گذشته صعود کردند. خرم خبر ابزار رسانه

Read more