حریق ناگهانی اتوبوس درون‌شهری در اتوبان آزادگانرئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از حریق ناگهانی یک دستگاه اتوبوس درون شهری در بزرگراه آزادگان خبر داد. حریق ناگهانی اتوبوس درون‌شهری در اتوبان آزادگان رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از حریق ناگهانی یک دستگاه اتوبوس درون شهری در بزرگراه آزادگان […]

Read more