نجات حادثه‎ دیدگان رانش زمین در آزادشهرمدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان از امدادرسانی به حادثه‎دیدگان رانش زمین و ریزش کوه در محور خوش‎ییلاق شهرستان آزادشهر خبر داد. نجات حادثه‎ دیدگان رانش زمین در آزادشهر مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان از امدادرسانی به حادثه‎دیدگان رانش زمین و ریزش کوه در محور خوش‎ییلاق شهرستان آزادشهر خبر داد.نجات […]

Read more