یادداشت تصویری آرمیتا رضایی‌نژاد برای یک فیلمدختر شهید هسته‌ای داریوش رضایی‌نژاد پس از تماشای پویانمایی «ناسور» در این مورد نقاشی کشید و یادداشتی را به ضمیمه آن نوشت. یادداشت تصویری آرمیتا رضایی‌نژاد برای یک فیلم دختر شهید هسته‌ای داریوش رضایی‌نژاد پس از تماشای پویانمایی «ناسور» در این مورد نقاشی کشید و یادداشتی را به ضمیمه […]

Read more