در شرایطی که خودروهای مفهومی یا کانسپت به ندرت وارد خط تولید انبوه می شوند اما همواره توجه کارشناسان و دوستدارن صنعت خودروسازی را به سوی خود جلب می کنند. در ادامه ۱۰ خودرو مفهومی که آرزو داشتیم به واقعیت تبدیل شده و وارد خط تولید شوند را معرفی می کنیم. سالین S5S رپتور خودرو […]

Read more