درخواست 2 نماینده مجلس: زبان شیرین آذری در مدارس تدریس شود2 تن از نمایندگان آذربایجانی مجلس دهم بخشی از نطق خود در جلسه علنی سه شنبه-2 شهریور- را به درخواست برای آموزش زبان ترکی در مدارس اختصاص دادند. درخواست 2 نماینده مجلس: زبان شیرین آذری در مدارس تدریس شود 2 تن از نمایندگان آذربایجانی مجلس […]

Read more

انتشار آلبوم «مارال» برای آذری‌ هاآلبوم موسیقی «مارال» اثر جدید گروه «ریحان» تابستان امسال منتشر خواهد شد. انتشار آلبوم «مارال» برای آذری‌ ها آلبوم موسیقی «مارال» اثر جدید گروه «ریحان» تابستان امسال منتشر خواهد شد.انتشار آلبوم «مارال» برای آذری‌ ها علم و فناوری شهرداری

Read more