آدبایور جانشین طارمی!باشگاه ترکیه ای که چندی پیش با طارمی و رضائیان قرارداد امضا کرده و سپس بنا به دلایلی هر دو را از دست داد، در آستانه جذب امانوئل آدبایور و متئو فلامینی، دو ستاره سابق آرسنال قرار دارد. آدبایور جانشین طارمی! باشگاه ترکیه ای که چندی پیش با طارمی و رضائیان قرارداد امضا […]

Read more