ارائه سفارش به صورت الکترونيک به کارگزاران در کنار سرعت انتقال اطلاعات، از مهم ترين اهداف راه اندازي معاملات آنلاين آتي سکه در بورس کالاي ايران محسوب مي شود اين روش معامله که تا کنون تاثير زيادي بر حجم معاملات بورس کالا و به ويژه قراردادهاي آتي سکه داشته است به بازار آتي سکه رونق […]

Read more