گزارش تمرین استقلال / ممانعت از تمرین یک بازیکن و شیرینی‌خوران آبی‌هاتمرین امروز تیم استقلال در حالی برگزار شد که سیدحسین حسینی تازه داماد آبی‌پوسان در محل تمرین این تیم حاضر شد. گزارش تمرین استقلال / ممانعت از تمرین یک بازیکن و شیرینی‌خوران آبی‌ها تمرین امروز تیم استقلال در حالی برگزار شد که سیدحسین حسینی […]

Read more