مرغ به كانال 14 هزار تومان پر كشيد

 

مرغ به كانال 14 هزار تومان پر كشيد

مرغ به كانال 14 هزار تومان پر كشيد

 

عضو هيات مديره كانون سراسري مرغداران گوشتي از افزايش قيمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: قيمت اين كالا در مراكز خرده فروشي به 14 هزار تومان رسيده و به نرخ منطقي نزديك شده است.

برومند چهارآئين به مهر گفت: قيمت مرغ زنده به 7900 تومان و مرغ آماده طبخ براي مصرف كننده نهايي به 14 هزار تومان رسيده كه اين قيمت ها به نرخ منطقي نزديك است. با افزايش دماي هوا و گرم شدن واحدهاي توليدي، وزن گيري مرغ ها به شدت كاهش يافته است.

وي ضمن انتقاد شديد از سياست هاي صادراتي در حوزه مرغ و تخم مرغ افزود: ظرفيت توليد اين محصولات از نياز داخل بيشتر است بنابراين حتي اگر سنگ از آسمان ببارد نبايد صادرات اين محصولات قطع شود اما متاسفانه هر از گاهي شاهد هستيم كه با تصميمات خلق الساعه و ناگهاني صادرات متوقف مي شود و اين امر به بازارهاي هدف ضربه مي زند.

Comments are closed.