انتقال نفتكش خارجي به آب هاي ايران پس از درخواست كمك

برگرفته از: مهر

انتقال نفتكش خارجي به آب هاي ايران پس از درخواست كمك

انتقال نفتكش خارجي به آب هاي ايران پس از درخواست كمك

سخنگوي وزارت خارجه از درخواست كمك يك نفتكش خارجي در خليج فارس و انتقال آن توسط يدك كش به سمت آب هاي ايران خبر داد.سيدعباس موسوي اظهار كرد: يك نفتكش خارجي به دليل نقص فني در خليج فارس دچار مشكل شد كه طبق مقررات بين المللي نيروهاي ايراني پس از دريافت درخواست كمك به سوي آن رفته و توسط يدك كش آن را به سمت آب هاي ايران منتقل كردند تا تعميرات لازم روي آن صورت پذيرد.

Comments are closed.