آثار شهر اشکانی در تپه اشرف اصفهان در معرض خطر نابودی است

آثار شهر اشکانی در تپه اشرف اصفهان در معرض خطر نابودی است

اصفهان- سرپرست هیئت باستان شناسی تپه اشرف گفت: این تپه بخشی از تاریخ ارزشمند اصفهان در عهد اشکانی است اما یک ماه است کاوشهای این منطقه متوقف شده و شهرداری باید در این زمینه با ما همکاری کند.

علیرضا جعفری زند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توقف یک ماهه پروژه تپه اشرف اظهار داشت: قرار بود شهرداری کلان شهر اصفهان در راستای توسعه پروژه تپه اشرف با ما همیاری کند که متأسفانه هنوز و پس از گذشت یکی دو ماه از کشفیاتی بسیار مهم در این محل ا ز دوره اشکانی تحرک خاصی انجام نشده و در مرحله نامه نگاری مانده‌ایم.

وی افزود: پیشنهاداتی به مدیریت شهری در راستای توسعه پروژه تپه اشرف مطرح کرده‌ایم که هنوز اقدام خاصی در این ارتباط انجام نشده است.

سرپرست هیئت باستان شناسی تپه اشرف با اشاره به هفت مرحله کاوش انجام شده در این منطقه تصریح کرد: مهمترین یافته‌ها در فصل اخیر کاوش تپه اشرف شامل سه تدفین در گورستان اشکانی، گور خمره، کارگاه‌های فلزکاری و عصاره گیری میوه است که گمانه زنی‌ها از وجود شهر اشکانی در این محل حکایت دارد.

وجود بخش صنعتی و گورستانی اصفهان در عهد اشکانی

وی اضافه کرد: شواهد کاوش‌های فصل هفتم بر وجود بخش صنعتی و گورستانی اصفهان در عهد اشکانی در تپه اشرف اصفهان حکایت دارد.

جعفری زند با اشاره به اینکه تپه اشرف، بخشی از تاریخ ارزشمند اصفهان عهد اشکانی است، گفت: محوطه تپه اشرف وسیع و گسترده است و ۵۰۰ مترمربع از ضلع شمالی تپه اشرف تا پل شهرستان شامل خانه، گذر و خیابان است که به احتمال قوی آثار مهمی در دل آن نهفته و مدفون است.

احتمال از میان رفتن آثار دوره اشکانی در فعالیت‌های عمرانی منلطق مسکونی

وی بیان داشت: بخش اعظم سایت تپه اشرف مسکونی است و ممکن است این آثار مدفون شده ارزشمند دوره اشکانی بر اثر فعالیت‌های عمرانی از میان برود، البته این نکته مثبت درباره مکان تپه اشرف وجود دارد که به علت جانمایی در مرکز شهر، این مکان کمتر در معرض دست اندازی سوداگران میراث فرهنگی است.

سرپرست هیئت باستان شناسی تپه اشرف تاکید کرد: لازم است منطقه تپه اشرف تا پل شهرستان به سایت موزه تبدیل شود و با جابه جایی نمایشگاه بین المللی اصفهان، سالن سخنرانی و موزه تپه اشرف ایجاد شود.

وی افزود: پروژه سایت موزه تپه اشرف می‌تواند علاوه بر معرفی پیشینه تاریخ کهن اصفهان می‌تواند در جذب گردشگری بسیار مؤثر باشد.

مکانی همچون موزه هگمتانه برای تپه اشرف ایجاد شود

جعفری زند با بیان اینکه یافته‌ها و کشفیات اخیر تپه اشرف برای مرمت، تحویل اداره کل میراث فرهنگی اصفهان شده است، اظهار داشت: لازم است کشفیات مرمت شده از تپه اشرف در مکانی به نمایش در بیاید که امیدواریم این مکان همچون موزه هگمتانه در همدان، موزه‌ای در جوار تپه اشرف باشد.

کد خبر 5051818

Comments are closed.