75 هزار زوج صاحب جهیزیه می شوند

75 هزار زوج صاحب جهیزیه می شوند
مسوول طرح آینه و شمعدون کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: 75 هزار زوج آماده ازدواج در این طرح تا پیش از ماه محرم صاحب جهیزیه می شوند.

75 هزار زوج صاحب جهیزیه می شوند

مسوول طرح آینه و شمعدون کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: 75 هزار زوج آماده ازدواج در این طرح تا پیش از ماه محرم صاحب جهیزیه می شوند.
75 هزار زوج صاحب جهیزیه می شوند

ganool review

Comments are closed.