یادم نمی‌آید”استقلال” اینجای جدول باشد

یادم نمی‌آید”استقلال” اینجای جدول باشد
هاشم بیک‌‌زاده مدافع سابق استقلال می‌گوید حضور در رده پانزدهم برای این تیم خوب نیست.

یادم نمی‌آید”استقلال” اینجای جدول باشد

هاشم بیک‌‌زاده مدافع سابق استقلال می‌گوید حضور در رده پانزدهم برای این تیم خوب نیست.
یادم نمی‌آید”استقلال” اینجای جدول باشد

افق

Comments are closed.