این 3 نفر حالا “نوش‌دارو” می‌خواهند

این 3 نفر حالا “نوش‌دارو” می‌خواهند
هنوز نفس‌هاشان سخت بالا می‌آید و هنوز هم نگاه‌هاشان به اندازه درد و رنج یک عمر بیماری، سرد و غمگین است.

این 3 نفر حالا “نوش‌دارو” می‌خواهند

هنوز نفس‌هاشان سخت بالا می‌آید و هنوز هم نگاه‌هاشان به اندازه درد و رنج یک عمر بیماری، سرد و غمگین است.
این 3 نفر حالا “نوش‌دارو” می‌خواهند

دانلود آهنگ جدید

لردگان

Comments are closed.