درهای “باغ ملی” به روی مردم باز شد

درهای “باغ ملی” به روی مردم باز شد
بعد از 150 سال از دوران قاجار با اجرای جشنواره بزرگ «قلب تهران» همزمان با شب میلاد حضرت زهرا(س) درهای باغ ملی(میدان مشق) با اجرای کنسرت محمد اصفهانی به روی مردم باز شد.

درهای “باغ ملی” به روی مردم باز شد

بعد از 150 سال از دوران قاجار با اجرای جشنواره بزرگ «قلب تهران» همزمان با شب میلاد حضرت زهرا(س) درهای باغ ملی(میدان مشق) با اجرای کنسرت محمد اصفهانی به روی مردم باز شد.
درهای “باغ ملی” به روی مردم باز شد

بک لینک

Comments are closed.