علت پخش نشدن برنامه دیشب “خندوانه از زبان رامبد جوان”

علت پخش نشدن برنامه دیشب “خندوانه از زبان رامبد جوان”
پخش نشدنِ دیشبِ خندوانه با اینکه اتفاق خوبى نبود ولى در برنامه سازى چیز عجیبى نیست

علت پخش نشدن برنامه دیشب “خندوانه از زبان رامبد جوان”

پخش نشدنِ دیشبِ خندوانه با اینکه اتفاق خوبى نبود ولى در برنامه سازى چیز عجیبى نیست
علت پخش نشدن برنامه دیشب “خندوانه از زبان رامبد جوان”

خرم خبر

سیستم اطلاع رسانی

Comments are closed.