13+1 بازیکن در تمرین پرسپولیس

13+1 بازیکن در تمرین پرسپولیس
تمرین تیم فوتبال پرسپولیس با حضور 14 بازیکن برگزار شد که یک نفر از آنها بازیکن تیم ‌های پایه باشگاه بود.

13+1 بازیکن در تمرین پرسپولیس

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس با حضور 14 بازیکن برگزار شد که یک نفر از آنها بازیکن تیم ‌های پایه باشگاه بود.
13+1 بازیکن در تمرین پرسپولیس

خبرگزاری دانشگاه های کشور

Comments are closed.