“شبندر” با اعلام سود جدید، آماده بازگشت به بورس شد

“شبندر” با اعلام سود جدید، آماده بازگشت به بورس شد
پالایشگاه بندرعباس بعد از عملکرد مثبت 9 ماهه، با اعلام اولین سود هر سهم سال مالی جاری، به سهامداران عیدی داد و آماده بازگشت به بورس شد.

“شبندر” با اعلام سود جدید، آماده بازگشت به بورس شد

پالایشگاه بندرعباس بعد از عملکرد مثبت 9 ماهه، با اعلام اولین سود هر سهم سال مالی جاری، به سهامداران عیدی داد و آماده بازگشت به بورس شد.
“شبندر” با اعلام سود جدید، آماده بازگشت به بورس شد

بک لینک

Comments are closed.