یک تصور مرگبار که هزاران نفر را به کشتن داده است: “من می‌توانم جلوی خوابیدنم را هنگام رانندگی بگیرم”

بلند کردن صدای رادیو یا موسیقی ، خوردن چای و نسکافه، جویدن آدامس یا پایین کشیدن شیشه ها هم تنها خودفریبی هستند. خودفریبی دیگر این است: “فقط چند کیلومتر باقی مانده است” غافل از این که فاجعه درست در همین چند کیلومتر محدود در کمین است.

وبلاگ اطلاعات

آخرین اخبار ورزشی

Comments are closed.