۴۰ پایه برق در اهواز سقوط کرد/ برخی از مناطق شهر برق ندارند

۴۰ پایه برق در اهواز سقوط کرد/ برخی از مناطق شهر برق ندارند
رئیس روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: امروز بر اثر طوفان و همچنین وزش باد شدید ۴۰ پایه برق در اهواز سقوط کرده است.

۴۰ پایه برق در اهواز سقوط کرد/ برخی از مناطق شهر برق ندارند

رئیس روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: امروز بر اثر طوفان و همچنین وزش باد شدید ۴۰ پایه برق در اهواز سقوط کرده است.
۴۰ پایه برق در اهواز سقوط کرد/ برخی از مناطق شهر برق ندارند

فروش بک لینک

موزیک سرا

Comments are closed.