۳ بانک بد نرخ‌های سود را تخریب می‌کنند

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی به ۱۸.۵ درصد، گفت: ۳ بانک بد داریم که نرخ‌های بازار را تخریب می‌کنند و بانک مرکزی این بانک‌های بد را از بانک‌های خوب تفکیک و با آنها برخورد می‌کند.

دانلود فیلم خارجی

ورزشی

Comments are closed.