۲۷ خاصیت دارویی نعناع

نعناع گیاهی است علفی و چند ساله که علاوه بر ساقه زیر زمینی که گیاه را در خاک مستقر می سازد دارای ساقه هوایی نیز هست .

گوشی

تکنولوژی جدید

Comments are closed.