گزارش تمرین استقلال / ممانعت از تمرین یک بازیکن و شیرینی‌خوران آبی‌ها

گزارش تمرین استقلال / ممانعت از تمرین یک بازیکن و شیرینی‌خوران آبی‌ها
تمرین امروز تیم استقلال در حالی برگزار شد که سیدحسین حسینی تازه داماد آبی‌پوسان در محل تمرین این تیم حاضر شد.

گزارش تمرین استقلال / ممانعت از تمرین یک بازیکن و شیرینی‌خوران آبی‌ها

تمرین امروز تیم استقلال در حالی برگزار شد که سیدحسین حسینی تازه داماد آبی‌پوسان در محل تمرین این تیم حاضر شد.
گزارش تمرین استقلال / ممانعت از تمرین یک بازیکن و شیرینی‌خوران آبی‌ها

شهرداری

Comments are closed.