گرد و غبار جنوب علیه مارها +تصاویر

گرد و غبار جنوب علیه مارها +تصاویر
یک پژوهشگر مارهای ایران با بیان اینکه درباره وضعیت حفاظتی افعی دم عنکبوتی اطلاعات کافی نداریم گفت: این گونه منحصر به فرد توجه بسیاری را در دنیا به خود جلب کرده است.

گرد و غبار جنوب علیه مارها +تصاویر

یک پژوهشگر مارهای ایران با بیان اینکه درباره وضعیت حفاظتی افعی دم عنکبوتی اطلاعات کافی نداریم گفت: این گونه منحصر به فرد توجه بسیاری را در دنیا به خود جلب کرده است.
گرد و غبار جنوب علیه مارها +تصاویر

عرفان دینی

Comments are closed.