کی‌روش برای الجزایری‌ها رزومه فرستاد

کی‌روش برای الجزایری‌ها رزومه فرستاد
یکی از رورنامه‌های الجزایر مدعی شد کارلوس کی‌روش سرمربی تیم‌ملی کشورمان برای فدراسیون فوتبال الجزایر رزومه فرستاده تا هدایت تیم‌ملی این کشور را برعهده بگیرد.

کی‌روش برای الجزایری‌ها رزومه فرستاد

یکی از رورنامه‌های الجزایر مدعی شد کارلوس کی‌روش سرمربی تیم‌ملی کشورمان برای فدراسیون فوتبال الجزایر رزومه فرستاده تا هدایت تیم‌ملی این کشور را برعهده بگیرد.
کی‌روش برای الجزایری‌ها رزومه فرستاد

فروش بک لینک

Comments are closed.