کوچکترین گل غول‌پیکر جهان در فیلیپین کشف شد + عکس

کوچکترین گل غول‌پیکر جهان در فیلیپین کشف شد + عکس
دانشمندان کوچک‌ترین گل غول‌پیکر جهان را در فیلیپین یافتند. محققان یک نمونه از گل پارازیتی( گل انگل) از جنس Rafflesia با قطر 9.73 سانتی‌متر را شناسایی کردند.

کوچکترین گل غول‌پیکر جهان در فیلیپین کشف شد + عکس

دانشمندان کوچک‌ترین گل غول‌پیکر جهان را در فیلیپین یافتند. محققان یک نمونه از گل پارازیتی( گل انگل) از جنس Rafflesia با قطر 9.73 سانتی‌متر را شناسایی کردند.
کوچکترین گل غول‌پیکر جهان در فیلیپین کشف شد + عکس

بک لینک رنک 6

Comments are closed.