کشف راز دردناک قتل دختر15ساله که قربانی یک دوستی خیابانی شد

کشف راز دردناک قتل دختر15ساله که قربانی یک دوستی خیابانی شد
خانواده دختری ١٥ساله به نام روشنک آخرین روز فروردین سال ٨٨ به پلیس آگاهی استان خراسان‌رضوی مراجعه و اعلام کردند فرزندشان گم‌شده است.

کشف راز دردناک قتل دختر15ساله که قربانی یک دوستی خیابانی شد

خانواده دختری ١٥ساله به نام روشنک آخرین روز فروردین سال ٨٨ به پلیس آگاهی استان خراسان‌رضوی مراجعه و اعلام کردند فرزندشان گم‌شده است.
کشف راز دردناک قتل دختر15ساله که قربانی یک دوستی خیابانی شد

بک لینک

Comments are closed.