کشف جواهرآلات تقلبی در کرج

کشف جواهرآلات تقلبی در کرج
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از کشف سنگ و جواهرآلات تقلبی که توسط یک تبعه هندی در شهرستان کرج به مردم عرضه می شد، خبر داد.

کشف جواهرآلات تقلبی در کرج

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از کشف سنگ و جواهرآلات تقلبی که توسط یک تبعه هندی در شهرستان کرج به مردم عرضه می شد، خبر داد.
کشف جواهرآلات تقلبی در کرج

میهن دانلود

Comments are closed.