کاهش ۱۰ درصدی ترانزیت کالا در سال ۹۴

بررسی آمار ترانزیت کالا از مرزهای کشور در ۱۱ ماه اخیر و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته حاکی از آن است که امسال میزان ترانزیت ۱۰.۱۸ درصد کاهش یافته است.

دانلود آهنگ جدید

خرید غذا

Comments are closed.