کارگران فاز‌های ۲۰ و ۲۱ عسلویه تجمع کردند

صبح امروز ۴۷۰ کارگر پیمانکاری فاز‌های ۲۰ و ۲۱ عسلویه در اعتراض به معوقات مزدی در محوطه کارگاه تجمع کردند.

موسیقی روز

فانتزی

Comments are closed.