کاروزندگی دلواپسان شده تخریب هاشمی

کاروزندگی دلواپسان شده تخریب هاشمی
غلامعلی رجایی در یادداشتی در روزنامه شرق به شرح ماجرای توئیتی پرداخت که منتسب به آیت الله هاشمی رفسنجانی بود و با انتشار جمله ای تقطیع شده از او، برایش حاشیه ساز شد.

کاروزندگی دلواپسان شده تخریب هاشمی

غلامعلی رجایی در یادداشتی در روزنامه شرق به شرح ماجرای توئیتی پرداخت که منتسب به آیت الله هاشمی رفسنجانی بود و با انتشار جمله ای تقطیع شده از او، برایش حاشیه ساز شد.
کاروزندگی دلواپسان شده تخریب هاشمی

خرید بک لینک

Comments are closed.