کارشکنی عربستان در سفر حجاج ایرانی

کارشکنی عربستان در سفر حجاج ایرانی
نماينده ولی فقيه در سازمان حج گفت: تاخیر ایجاد شده توسط عربستان برای انجام مذاکرات مقدماتی و فراهم شدن مقدمات سفر حج به معنای آن است که نمی خواهند حج برای زائران ایرانی انجام شود.

کارشکنی عربستان در سفر حجاج ایرانی

نماينده ولی فقيه در سازمان حج گفت: تاخیر ایجاد شده توسط عربستان برای انجام مذاکرات مقدماتی و فراهم شدن مقدمات سفر حج به معنای آن است که نمی خواهند حج برای زائران ایرانی انجام شود.
کارشکنی عربستان در سفر حجاج ایرانی

فروش بک لینک

Comments are closed.