کارخانه: اکبری باید حرمت بزرگتر را نگه دارد

سرمربی تیم والیبال بانک سرمایه گفت: من ۱۵ سال برای اکبری زحمت کشیدم و باید حرمت بزرگترها را نگه دارد.

اتوبیوگرافی

خرم خبر

Comments are closed.