چرا پوتین رئیس دفتر قدرتمند خود را اخراج کرد؟

چرا پوتین رئیس دفتر قدرتمند خود را اخراج کرد؟
ولادمیر پوتین در 12 آگوست، دستیار ارشد و رئیس دفتر خود سرگئی ایوانف را که 12 سال با او همکاری کرده بود اخراج کرد. ایوانف دومین فرد مهم در سلسله‌مراتب سیاسی روسیه بود. این یک تغییر مهم در دولت پوتین است. پوتین ایوانف را با آنتوان واینو، دیپلمات سابق جایگزین کرد. واینو نوه رهبر کمونیست سابق استونی است.

چرا پوتین رئیس دفتر قدرتمند خود را اخراج کرد؟

ولادمیر پوتین در 12 آگوست، دستیار ارشد و رئیس دفتر خود سرگئی ایوانف را که 12 سال با او همکاری کرده بود اخراج کرد. ایوانف دومین فرد مهم در سلسله‌مراتب سیاسی روسیه بود. این یک تغییر مهم در دولت پوتین است. پوتین ایوانف را با آنتوان واینو، دیپلمات سابق جایگزین کرد. واینو نوه رهبر کمونیست سابق استونی است.
چرا پوتین رئیس دفتر قدرتمند خود را اخراج کرد؟

ورزش و زندگی

Comments are closed.