پیوس؛ طارمی باید فیکس باشد / پرسپوليس بهترين فوتبال را ارائه مي‌دهد

پیوس؛ طارمی باید فیکس باشد / پرسپوليس بهترين فوتبال را ارائه مي‌دهد
آقای گل فصل پیش در بازی پرسپولیس با صبا یک گل زد و گل‌های زیادی نزد که به گفته مهاجم سابق سرخ ها او از تمرکز لازم برخوردار نیست.

پیوس؛ طارمی باید فیکس باشد / پرسپوليس بهترين فوتبال را ارائه مي‌دهد

آقای گل فصل پیش در بازی پرسپولیس با صبا یک گل زد و گل‌های زیادی نزد که به گفته مهاجم سابق سرخ ها او از تمرکز لازم برخوردار نیست.
پیوس؛ طارمی باید فیکس باشد / پرسپوليس بهترين فوتبال را ارائه مي‌دهد

مرجع سلامتی

Comments are closed.