پیشنهاد یک اصلاح‌طلب برای حمایت از روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری

پیشنهاد یک اصلاح‌طلب برای حمایت از روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری
یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم می‌گوید: در حال حاضر هیچ گزینه‌ای مناسب‌تر از آقای روحانی برای انتخابات سال ۹۶ وجود ندارد. به‌جای اینكه سراغ گزینه دوم و بعدی برویم، باید به سراغ كمپین انتخاباتی آقای روحانی برویم و از همین امروز، این كمپین را تقویت كنیم.

پیشنهاد یک اصلاح‌طلب برای حمایت از روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم می‌گوید: در حال حاضر هیچ گزینه‌ای مناسب‌تر از آقای روحانی برای انتخابات سال ۹۶ وجود ندارد. به‌جای اینكه سراغ گزینه دوم و بعدی برویم، باید به سراغ كمپین انتخاباتی آقای روحانی برویم و از همین امروز، این كمپین را تقویت كنیم.
پیشنهاد یک اصلاح‌طلب برای حمایت از روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری

اتومبیل

Comments are closed.