پیروزی سجاد مردانی در اولین مسابقه تکواندو المپیک

پیروزی سجاد مردانی در اولین مسابقه تکواندو المپیک
تکواندوکار وزن 80 کیلوگرم کشورمان اولین دیدار خود را در المپیک برگزار کرد.

پیروزی سجاد مردانی در اولین مسابقه تکواندو المپیک

تکواندوکار وزن 80 کیلوگرم کشورمان اولین دیدار خود را در المپیک برگزار کرد.
پیروزی سجاد مردانی در اولین مسابقه تکواندو المپیک

استخدام آموزش و پرورش

Comments are closed.