پیروزی ترامپ معارضین سوری را نگران کرد

پیروزی ترامپ معارضین سوری را نگران کرد
پیروزی نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با توجه به موضع گیری‌های وی در قبال معارضان سوریه و تروریست‌ها، موجب افزایش نگرانی مخالفان دولت سوریه شده است.

پیروزی ترامپ معارضین سوری را نگران کرد

پیروزی نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با توجه به موضع گیری‌های وی در قبال معارضان سوریه و تروریست‌ها، موجب افزایش نگرانی مخالفان دولت سوریه شده است.
پیروزی ترامپ معارضین سوری را نگران کرد

تلگرام نارنجی

Comments are closed.