پیراهن تراکتور بر تن کودکان زیمباوه‌ای+عکس

پیراهن تراکتور بر تن کودکان زیمباوه‌ای+عکس
دروازه بان سابق تیم تراکتورسازی و کنونی صنعت نفت آبادان دست به اقدامی انسان دوستانه زد.

پیراهن تراکتور بر تن کودکان زیمباوه‌ای+عکس

دروازه بان سابق تیم تراکتورسازی و کنونی صنعت نفت آبادان دست به اقدامی انسان دوستانه زد.
پیراهن تراکتور بر تن کودکان زیمباوه‌ای+عکس

لوکس بلاگ

Comments are closed.