پیدا شدن سلاح و پرچم داعش در اسپانیا

پیدا شدن سلاح و پرچم داعش در اسپانیا
پلیس اسپانیا با جستجو در منطقه‌ای بایر، مقادیری سلاح و یک پرچم داعش را که در زیر زمین مخفی شده بود، کشف کرد.

پیدا شدن سلاح و پرچم داعش در اسپانیا

پلیس اسپانیا با جستجو در منطقه‌ای بایر، مقادیری سلاح و یک پرچم داعش را که در زیر زمین مخفی شده بود، کشف کرد.
پیدا شدن سلاح و پرچم داعش در اسپانیا

فروش بک لینک

Comments are closed.