پیدا شدن جسد عریان در استخر پارک رشت ! +تصاویر

پیدا شدن جسد عریان در استخر پارک رشت ! +تصاویر
جسد مرد برهنه ۳۵ ساله در استخر پارک دانشجو رشت کشف شد.

پیدا شدن جسد عریان در استخر پارک رشت ! +تصاویر

جسد مرد برهنه ۳۵ ساله در استخر پارک دانشجو رشت کشف شد.
پیدا شدن جسد عریان در استخر پارک رشت ! +تصاویر

خبر جدید

Comments are closed.