پیامی جدید از آقای کی‌روش

پیامی جدید از آقای کی‌روش
کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در اردوی ایتالیا دومین پیام خود را با مضمونی متفاوت نسبت به پیام دیروز منتشر کرد.

پیامی جدید از آقای کی‌روش

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در اردوی ایتالیا دومین پیام خود را با مضمونی متفاوت نسبت به پیام دیروز منتشر کرد.
پیامی جدید از آقای کی‌روش

اخبار دنیای دیجیتال

Comments are closed.