پيوستن ايرباس 321 به ناوگان هوايي كيش

پيوستن ايرباس 321 به ناوگان هوايي كيش
جوان ترين هواپيماي ايرباس كشور در نخستين پرواز خود از كيش به شهر مقدس مشهد، ظهر امروز 17 آبان فرودگاه اين جزيره را ترك كرد

پيوستن ايرباس 321 به ناوگان هوايي كيش

جوان ترين هواپيماي ايرباس كشور در نخستين پرواز خود از كيش به شهر مقدس مشهد، ظهر امروز 17 آبان فرودگاه اين جزيره را ترك كرد
پيوستن ايرباس 321 به ناوگان هوايي كيش

دانلود مستقیم تانگو جدید

Comments are closed.