پورمحمدی:برخی با اسناد جعلی، کالا وارد کشور می‌کنند/انتشار فیش‌های حقوقی نامتعارف به نفع دولت شد

پورمحمدی:برخی با اسناد جعلی، کالا وارد کشور می‌کنند/انتشار فیش‌های حقوقی نامتعارف به نفع دولت شد
وزیر دادگستری در آستانه هفته دولت میهمان امشب گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما بود که در این برنامه به تشریح عملکرد و برنامه های وزارتخانه متبوع خود پرداخت.

پورمحمدی:برخی با اسناد جعلی، کالا وارد کشور می‌کنند/انتشار فیش‌های حقوقی نامتعارف به نفع دولت شد

وزیر دادگستری در آستانه هفته دولت میهمان امشب گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما بود که در این برنامه به تشریح عملکرد و برنامه های وزارتخانه متبوع خود پرداخت.
پورمحمدی:برخی با اسناد جعلی، کالا وارد کشور می‌کنند/انتشار فیش‌های حقوقی نامتعارف به نفع دولت شد

بازی

Comments are closed.