پشت پرده حضور مرد خبرساز در منزل مرحوم پورحیدری

پشت پرده حضور مرد خبرساز در منزل مرحوم پورحیدری
عباس جدیدی شب گذشته به خانه اسطوره باشگاه استقلال رفت تا در مورد حرف و حدیث هایی که در موردش به وجود آمده بود از خانواده پورحیدری عذرخواهی کند.

پشت پرده حضور مرد خبرساز در منزل مرحوم پورحیدری

عباس جدیدی شب گذشته به خانه اسطوره باشگاه استقلال رفت تا در مورد حرف و حدیث هایی که در موردش به وجود آمده بود از خانواده پورحیدری عذرخواهی کند.
پشت پرده حضور مرد خبرساز در منزل مرحوم پورحیدری

ارتقا اندروید

Comments are closed.