پرچم همجنس‌گرایان در جده بالا رفت!

پرچم همجنس‌گرایان در جده بالا رفت!
همزمان با برافراشته شدن پرچم همجنس بازان بر فراز یکی از منازل شهر جده، عربستان از تشدید مجازات‌ها در این زمنیه خبر داد.

پرچم همجنس‌گرایان در جده بالا رفت!

همزمان با برافراشته شدن پرچم همجنس بازان بر فراز یکی از منازل شهر جده، عربستان از تشدید مجازات‌ها در این زمنیه خبر داد.
پرچم همجنس‌گرایان در جده بالا رفت!

سیستم اطلاع رسانی

دانلود فیلم خارجی

Comments are closed.